Om 60GHz-bandet

Fiber är dyrt och tidskrävande att gräva ner. Mycket pekar på att många större kabelbolag kommer börja använda 60GHz-bandet för att bygga trådlös infrastruktur istället för att rulla fiber överallt.

BWireless är mycket glada att kunna erbjuda världens billigaste backhaullösning för 60GHz-bandet från vår amerikanska partner IgniteNet.

Typiska applikationsområden 60GHz

Typiska applikationsområden för dessa lösningar är:

  • Ersättning av fiber på kortare avstånd (upp till en dryg kilometer).
  • Kameraövervakning.
  • Temporära events som konserter eller festivaler där man vill installera Wi-Fi och behöver backhaul till accesspunkterna.

Ignitenet tillhandahåller en molntjänst som är gratis för den första länken. Efter detta betalar man $99 per år oavsett hur många länkar man lägger till.

Användningsområden 60GHz

Antenner med 38dBi och 42dBi gain har väldigt smal antennlob. Det är därför viktigt att man riktar antennerna exakt mot varandra vid installation. Detta “sikte” är mycket användbart vid installationsprocessen och rekommenderas starkt, speciellt vid längre räckvidder (mer än 500 meter).

Produktkod: ML-SCOPE-9×50

Category::
Wireless
Tags:

Product Inquiry Form

Your Name (required)

Your Email (required)

Inquiry Product Name

Your Message